Dansexpressie

Geschiedenis en achtergrond

In Nederland is dansexpressie ontwikkeld door Kit Winkel (1916-2003) en een groep mensen om haar heen. Na haar opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding is zij zich gaan richten op dans. Ze danste bij het Scapino Ballet en bij het Ballet van de Nederlandse Opera, en heeft lesgegeven aan de beginnende dansers van beide gezelschappen. Kit Winkel ontwikkelde de dansexpressie zover dat de Theaterschool in Amsterdam een docentenopleiding dansexpressie in zijn curriculum opnam. Vanaf de start in 1969 tot aan haar pensionering in 1981 had zij hiervan de leiding. Stichting Strooom zet deze opleiding tot op de dag van vandaag voort.

Dansexpressie wordt ook in andere landen en culturen gepraktiseerd, maar in Nederland heeft deze dansvorm zich meer ontwikkeld dan in veel andere westerse landen. Dat heeft te maken met het feit dat het vrije karakter van de dansexpressie goed aansluit bij de ideeën over kunst en onderwijs in Nederland. Daardoor zijn de oorspronkelijke uitgangspunten van de dansexpressie in Nederland het best bewaard gebleven.

Dansexpressie is actueel. De unieke uitgangspunten van dansexpressie sluiten goed aan bij het levensgevoel aan het begin van de 21ste eeuw. Door de grote nadruk op de individualisering van de samenleving is er overal in het onderwijs een zoektocht op gang gekomen naar onderwijsvormen die beter aansluiten bij de individuele leerling. Dansexpressie is bij uitstek een vorm die past in deze tendens. Niet voor niets heeft dansexpressie in Nederland een plaats gekregen in het onderwijs. Maar ook in het vormingswerk, het groepswerk en in de vrije tijd sector wordt dansexpressie veelvuldig beoefend.