Opleiding tot Docent Dansexpressie


De Opleiding tot Docent Dansexpressie wordt in drie modules gegeven. Het leidt dansexpressie docenten op voor het onderwijs, de welzijns-, trainings- en coachingssector. Lessen vinden wekelijks op de vrijdag plaats in Amsterdam. De studenten aan de opleiding zijn zeer divers qua achtergrond en leeftijd.

In de Opleiding tot Docent Dansexpressie gaat het om de ontwikkeling van de student tot dansdocent. De bedoeling is dat de studenten na afronding van de opleiding een goed beeld hebben van hun mogelijkheden in het vak en dat ze een onderzoekende houding hebben aangeleerd. De grondgedachte daarbij is dat iedere ervaring kan leiden tot nieuwe inzichten en vervolgens tot een nieuwe ontwikkeling.

Het ervaringsgericht leren staat in de opleiding centraal. De student kan in een veilige leeromgeving ervaring opdoen niet alleen als danser, maar ook als docent. Het gaat om een persoonlijk groeiproces, waarin de student door docenten en medestudenten wordt uitgenodigd en gestimuleerd om de eigen mogelijkheden te ontdekken en nader te onderzoeken. Het proces begint bij de eigen manier van bewegen en bij belevingswereld van de student. Door te ervaren, te bewegen, te beleven en te reflecteren groeit het bewustzijn en krijgt de student inzicht in de eigen leermogelijkheden. Het is een cyclisch leerproces, waarin nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden steeds weer verder onderzocht en ontwikkeld worden. Iedere student kan zich zo op eigen wijze ontwikkelen tot docent dansexpressie.