Opleiding tot Docent Dansexpressie

Wat kun je met de opleiding

In het onderwijs
Dansexpressie is ontwikkeld voor het onderwijs als één van de kunstzinnige vakken. Veel scholen bieden een programma van diverse kunstzinnige vakken aan in onder- en naschoolse tijd. Dansexpressie wordt ook ingezet als onderdeel van een breder programma voor ontwikkeling van taal of sociale vaardigheden.

In het welzijnswerk
In het club- en buurthuiswerk wordt dansexpressie aangeboden voor kinderen en volwassenen. Maar ook voor speciale doelgroepen als; kinderen en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, ouderen, (ex)psychiatrische patiënten etcetera.

Als trainer of coach
Bij trainingen en coaching wordt dansexpressie als creatief middel ingezet. Dansexpressie kan ook worden gecombineerd met therapeutische werkvormen of als onderdeel van een programma voor rehabilitatie/ resocialisatie. De toegankelijkheid en veelzijdigheid van de methodiek dansexpressie maakt vele combinaties mogelijk.

Als danser of dansmaker
Dansexpressie biedt de danser en/ of dansmaker een zeer effectieve methode voor het ontwikkelen van materiaal voor voorstellingen. Het biedt een uitstekende methodiek voor training van zowel het lichaam als de geest in het creatief proces. Daarnaast laat dansexpressie zich makkelijk combineren en integreren met danstechnieken en stijlen.