Dansexpressie

Wat is dansexpressie

Dansexpressie is een vorm van educatieve dans die is voortgekomen uit de ontwikkelingen in de danskunst van de eerste helft van de twintigste eeuw. Moderne dans die aansloot bij het individualisme en expressionisme in kunst en maatschappij.

Dansexpressie brengt een wisselwerking op gang tussen beleving en beweging. De danser geeft in de dans uitdrukking aan wat hij of zij beleeft. Dansexpressie levert een bijdrage aan de persoonlijke vorming en bewustwording van de danser. Dat proces wordt niet op gang gebracht door het simpelweg overdragen van een dansvorm, maar door mensen aan te spreken in en door de dans.

In dansexpressie neemt ‘exploratie’, ofwel het ‘ontdekken’ een heel belangrijke plaats in bij het didactisch dansproces. Durven exploreren is een voorwaarde om tot een persoonlijk dansproces te komen en het opent bovendien de weg naar nieuwe dansbelevingen.